دی لینک ایران

جزئیات پروژه

شرکت دی لینک ایران D-Link

موقعیت مکانی: تهران

سال پروژه :۲۰۱۰ -۲۰۱۱ -۲۰۱۲

سمت : مشاور هیئت مدیره – معاونت اجرائی – معاونت بازاریابی فروش

سطح فعالیت : کل کشور

جزئیات پروژه

طراحی و پیاده سازی سیستمهای فروش ، گارانتی ، توسعه نمایندگیها و عاملیتهای فروش

طراحی ، مدیریت و راه اندازی لانچ سبد محصولات پسیو دی لینک در ایران و جذب شعب و نمایندگیها

تمرکز و مدیریت ظرفیتهای مجموعه درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/