خدمات ما

توسعه بازار و افزایش فروش

توسعه بازار رمز بقائ هر بیزنس است ، سهم خواهی از بازار تخصصی است که درگرو شناخت از بازار و اشراف به علوم بازاریابی نوین است .

بیشتر بدانید

توسعه سهم بازار

سهم خواهی و افزایش سهم عاطفی و سهم واقعی بهره مندی از تکنیکهای بازاریابی است ، بستر کسب و کارها به میزانی که آماده وبالغ باشند میتوانند از این تکنیکها و فرمولها استفاده کنند.

بیشتر بدانید
دکنر مقداد حسن زاده

مدیریت اجرائی شرکتها

با ی همکاری با صداقت میشه تمام تجارب و تخصصها رو باهم دریک برند تجربه و پیاده سازی کرد. مدیریت آمیخته ای از علم مدیریت و هنر اجرائی کردن آن است . مدیریت من همراه با آموزش دادن علوم مدیریتی و انتقال تجارب است.

بیشتر بدانید

توسعه کسب و کار

طراحی سازمانی پویا و چابک برای نیل به اهداف و رسیدن به جایگاههای تدوین شده و سپس توسعه سازمان به معنای توسعه همگن و ناهمگن در تمام زوایا

بیشتر بدانید

راه اندازی کسب وکار

انتخاب هوشمندانه به همراه تحقیقات فازصفر و مطالعات بازار در کنار استعداد و علاقه مالک کسب و کار جزء رموز موفقیت در راه اندازی کسب و کارهاست.

بیشتر بدانید

کمپینهای تبلیغاتی

برای ایجاد یک برند قدرتمند باید استراتژی اصولی و حرفه‌ای داشته باشیم. باید بدانیم دقیقا چه جایگاهی از ذهن مشتری را میخواهیم و به دنبال چه سهمی از بازار هستیم ، سپس سازمانمان را بر مبنای این اهداف طراحی یا تغییرات دهیم

بیشتر بدانید

ما روی مشاوره ومدیریت تمرکز می کنیم درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/