توسعه کسب و کار

مدیریت توسعه بازار سوتارا

توسعه همگن و ناهمگن کسب وکار

فایل ریزومه را دانلود کنید.

دانلود فایل پی دی اف
  • شناخت بازارهای هدف
  • استخراج درگاههای درآمدی
  • استخراج و شناخت سلایق مشتری
  • تدوین استراتژیهای توسعه بازار
  • طراحی سیاستهای فروش و بازاریابی و تبلیغات
  • طراحی سازمانهای فروش و بازاریابی
  • مشاوره های اجرائی تا پیاده سازی اهداف
  • نظارت بر روند اجرا و تغییرات سیستمی و ساختاری

طراحی سیستم و ساختار

swot سازمان استخراج شده و بر مبنای اهداف سازمان ، سیستمها و روشها و فرایندها طراحی شده و به فراخور آن شرح مسئولیتها و وظایف هر یک از جایگاههای شغلی استخراج میشود.

شناخت و ارزیابی سازمان

باتوجه به اهداف اولیه سرمایه گذاران سیستم و ساختار موجود ارزیابی و کارشناسی شده و فاصله بین سیستم موجود و اهداف سازمان استخراج شده و بررسی در خصوص دلایل این فاصله استخراج میشود.

در ۵ فازاجرائی کنارشمائیم

در هر یک از گامها بصورت اجرائی در توسعه و بازسازی شرکت کنار شمائیم.

استخراج شرح مسئولیتهای هر یک از مدیران و بررسی با اهداف سرمایه گذاران

عارضه یابی مسائل و مشکلات و معضلات سیستم و ساختارهای موجود

طراحی صفر تا ۱۰۰ دپارتمانها و بخشهای سیستم ، از شکل گیری تا مدیریت و گزارشات ماهیانه

کمکهای مشورتی وآموزش به مدیران ارشد سازمان در راستای اجرائی کردن اهداف سالیانه ابلاغ شده

ارائه مشاوره های اجرائی و مدیریتی در تمام حوزه های سازمان پس از شکل گیری بخشهای توسعه یافته

مدیریت را کارگاهی آموزش میدهیم درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/