توسعه سهم بازار

سهم عاطفی و سهم واقعی بازار

سهم بازار (با نگرش سودآوری) :

عبارت است از نسبت میزان فروش یک برند در یک محصول به فروش کلی آن محصول در بازه های زمانی فصلی و سالیانه. اگر حاصل بدست آمده را ضربدر ۱۰۰ کنیم درصد سهم بدست می آید. سهم بازار عامل بسیار حیاتی در سود آوری برند محسوب می شود

این شاخص روندهای اصلی رفتار مصرف کننده و پتانسیل رشد یا افول بازار را مشخص می‌کند. وقتی سهم خودتان و رقبا را اندازه‌گیری کنید، می‌توانید نیاز مشتری‌ها و احساساتشان نسبت به محصولات یا خدمات جدید، تبلیغات، استراتژیهای قیمت گذاری و سایر اقدامات کلیدی تجاری را بسنجید.همچنین به این مطلب ما هم سر بزنید

توسعه بازارهای همکار

شناسایی دقیق بازارهای همگنو همکار که میتواند به عنوان یک درگاه به دو منظور مورد استفاده در توسعه سهم بازار قرار گیرد .

  1. به جهت شناسایی مزیتها و سیاستهای قیمت گذاری و تبلیغاتی و رصد سیاستهای توزیع و فروش
  2. به جهت تقسیم و توزیع محصولات به صورت عمده فروشی

بازارهای خاص

به بازارهایی اطلاق میشود که شرایط خرید خاص دارند.
معمولا به صورت دوره ای ( هفتگی یا ماهیانه ) مصرف و خرید دارند .

از شرایط پرداخت خاص برخوردارند .
میزان مصرف بالایی دارند.
انتظار ضمانت یا گارانتی یا خدمات خاص تر میخواهند.

خریدهای حجمی و ریالی بالایی دارند.

عموما از پروموشنهای فصلی استقبال میکنند.

در بستن قرارداد شرایط خاص برای تولید کننده پیشنهاد میکنند.

بازارهای مویرگی و خرده فروشی

این بازارها به جهت ساختاری که دارند بسیار گسترده و پیچیده با رفتارهای خاص خود هستند .
شناسایی و کارتکس اعتباری مشخص کردن برای توزیع کالا در این بازارها بسیار پیچیده است.
برنامه ریزی روت سرکشی به این بازارها بر مبنای تند خرید و کند خرید و پریود مصرف هر کالا متفاوت است .

وصول مطالبات فروش در این بازارها بسیار از حساسیت بالایی برخوردار است و احتمال سوخت و مشکوک الوصولی بالاست .

تارگت گذاری یا هدف گذاری فروش به صورت ماهیانه و فصلی و سالیانه انجام میشود .
شرایط و اهداف به صورت حجمی / تعدادی / ریالی تعیین میشود .

پورسانتهای فروش به فراخود تحقق اهداف به صورت درصدی محاسبه و پرداخت میشود .

 

برنامه ریزی فروش بخش اصلی سازمان فروش است که با تقسیم تارگت ماهیانه بین سرپرستان فروش مناطق انجام میپذیرد.
برنامه ها و شرایط متنوع و متفاوت در قالب آئین نامه فروش در سازمان فروش تدوین و برنامه ریزی میشود.

توزیع مویرگی فروش که بازوی قدرتمند فروش است از تکنیکها و ابزارهای نرم افزاری و تجربی برخوردار است .

شرایط پرداخت و آئین نامه مالی وصول مطالبات فروش در حسابداری فروش یکی از بخشهای اصلی سازمان فروش است.

ما روی برنامه های رقبا برنامه ریزی نمی کنیم . درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/