بازرگانی ایوان فرش

جزئیات پروژه

مشتری: بازرگانی ایوان فرش

موقعیت مکانی: مشهد

زمان پروژه : ۲/۵ سال

پهنای پوشش خبری و تصویری : شهر مشهد

تعداد مدیا : ۵ رسانه

فرایند اجرائی پروژه

راه اندازی و توسعه بخشهای :

منابع انسانی و اداری – طراحی و تبلیغات – فروش خاص و تعاونیها

1. طراحی کمپین سراسری ( چشم بسته قبولت دارم ) ( چشم بسته خرید می کنیم ) ( چشم بسته ۴۰% تخفیف ) در ۵ مدیا و رسانه ( بیلبورد – ۱۸۰ ایستگاه قطار شهری – تل شهری – سینما – سوشیال مدیا )
۲٫ طراحی وراه اندازی بخش ول کام

۳٫ راه اندازی سیستم فروش اقساطی و فروش خاص
۴٫ راه اندازی بخش تبلیغات

۵٫ راه اندازی بخش بازاریابی
۶٫ راه اندازی آموزش فروش

ما روی نیازبازار، توانمندی مجموعه و تارگتهای فروش تمرکز میکنیم درخواست وقت ملاقات

https://www.vsra.org/