برچسب: برندینگ

اثر بخشی تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات غلط و بدون هدف می‌تواند عملا میزان فروش یک محصول را کاهش دهد یا سهم بازار شما را از بین ببرد. در یک تحقیق معلوم شد مصرف یک...

ادامه مطلب

برندینگ و برندسازی

برندینگ

قدرت برند همان چیزی است که مالکان و صاحبان سازمان ها و برندها آرزو دارند و همان چیزی است که ذهن و قلب مشتریان و مخاطبان برندها راتسخیر میکند...

ادامه مطلب

https://www.vsra.org/