برچسب: آموزش

شاخصه های مدیرعامل

کتاب مدیران ارشد

مدیرعامل (CEO) بالاترین مدیر اجرایی در یک شرکت است که مسئولیت‌های اصلی‌اش توسعه و پیاده‌سازی و اجرا استراتژی‌های سطح بالایی است که در هئیت مدیره مصوب میشود ، تصمیم‌گیری‌های...

ادامه مطلب

https://www.vsra.org/