The Blog Single

آئین نامه ونظام نامه فروش

فروش

فهرست مطالب

فروش:

منظور از فروش، مبادله محصولات شرکت به قصد انجام معادله و دریافت ثمن معادله در ازای آن است .

ثمن معامله میتواند پول نقد یا اسناد بهادار و یا حتی،کالا و خدمات دیگر باشد .

تصمیم گیری در خصوص دریافت کالا یا خدمات در قبال فروش، منحصراٌ با هیات مدیره شرکت خواهد بود .

مشتری:

لفظ مشتری، به متقاضی خرید محصولات شرکت ، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، اطلاق میشود.که ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نمایندگان فروش چه در تهران و کلان شهرها و چه در شهرستانها) محصولات شرکت را خریداری نماید . مشتری مهمترین شخص در محدوده فروش تلقی میگردد و جزء سرمایه های اصلی شرکت است .

فروش

نمایندگی توزیع و فروش:

به دارنده امتیاز و مجوز توزیع و فروش محصولات شرکت در یک حوزه (منطقه) جغرافیائی ، نماینده فروش اطلاق میشود . اعطای نمایندگی فروش ، الزاماٌ ، از طریق انعقاد قرارداد نمایندگی (طبق نمونه پیوست) و با احراز شرایط زیر صورت می پذیرد .

شرایط احراز نمایندگی توزیع و فروش:

 1. داشتن اهلیت ، یعنی اینکه قابلیت پذیرش یا ادای حق برای شخص (حقیقی یا حقوقی) وجود داشته باشد
 2. داشتن حسن شهرت ، سابقه و تجربه کافی در زمینه توزیع و فروش محصولات شرکت
 3. داشتن موقعیت مکانی مناسب ، اعم از تجاری یا اداری ، جهت عرضه محصولات و انبار محصولات
 4. عقد قرارداد نمایندگی توزیع و فروش با شرکت
 5. تعین اعتبار نماینده توسط کمیته اعتباری شرکت
 6. سپردن تضمینات لازم بابت حسن انجام تعهدات ، به شخص کمیته اعتباری شرکت (وثیقه ملکی ، ضمانتنامه بانکی، چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر)

تقسیمات فروش:

 • فروش از طریق نمایندگان فروش

با توجه به تعهد شرکت مبنی بر اینکه به هیچ عنوان به اشخاص دیگری در حوزه انتخابی نماینده فروش جنسی فروخته نمی شود نماینده میتواند بازار کالای خود را انحصاری کرده و قیمت تثبیتی اجناس خود را به میل خود بدون داشتن رقیب کاری به مشتری ارائه نماید .

به طور کلی واحد فروش شرکت دارای سه نوع فروش می باشد .

کلیه متقاضیان خرید و مسئول فروش فقط در این چارت بازرگانی قادر به انجام معامله می باشند که پس از رعایت کلیه موارد آیین نامه حواله فروش توسط مسئول فروش یا مدیر واحد فروش تنظیم و پس از تایید مدیریت حکم سند فروش را پیدا می کند و قابل وصول است .

انواع فروش شامل :

۱-  فروش نقدی                             فروش به نمایندگی

فروش به مغازه ها به صورت موردی

فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونیها و کارمندان

۲-  فروش اعتباری                          فروش به نمایندگیها

فروش به مغازه ها به صورت موردی

فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی

۳-  اقساطی                                  فروش به نمایندگی

فروش به فروشگاه ها به صورت موردی

فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونیها و کارمندان

الف)فروش نقدی

در فروش نقدی ماهیت خریدار از این نظرکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد تفاوتی نمی کند خریدار موظف است پس از ارائه دادن درخواست به واحد فروش واطلاع از مبلغ پیش فاکتور و واریز مبلغ به حساب شرکت و پس از تایید توسط امور مالی شرکت ، مسئول فروش موظف است سریعاٌ نسبت به تنظیم حواله فروش اقدام نموده و پس از تایید آن توسط مدیریت توسط منشی فروش حواله به انبار ارسال و در اسرع وقت اقدام به بارگیری به مقصد خریدار می گردد . (مطابق با ضوابط وچرخه انبار)

 • فروش به صورت نقدی که شامل۳ شاخه از فروش است به صورت ذیل تعریف می گرددو شرایط خاص خود را دارد و مسئول فروش موظف است در چارت سازمانی خود پس از تنظیم پرونده فروش و تایید مدیریت فروش طبق آیین نامه اجرایی فروش حق انجام معامله را دارند .
 1. فروش به نمایندگیهای شرکت
 2. فروش به فروشگاه های خرده فروشی بصورت موردی
 3. فروش اقساطی عرضه مستقیم به سازمانها – ارگانها و دوایر دولتی

کمیته اعتبارات:

این کمیه که تشکیل شده در راس مدیریت فروش و مسئول فروش ودایره تحقیقات و مدیر مالی و وکیل حقوقی شرکت که پس از مشاهده مدارک مندرج در پرونده متقاضی و بررسی مسائل مربوط به اعطای نمایندگی که شامل بندهای ذیل می باشد نتیجه را اعلام نموده وتصمیم نهایی درخصوص اعطای نمایندگی به متقاضی اعلام می گردد .

 • مسائلی که در کمیته اعتبارات مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد به قرار زیر است :
 1. توانایی مالی متقاضی اعم از دارایی های منقول و غیرمنقول
 2. بررسی امکانات مکان تجاری متقاضی
 3. منطقه جغرافیای شهرستان مورد نظر متقاضی
 4. حدود منطقه فعالیت متقاضی نمایندگی
 5. اعتبار در خواستی در طی سال یا فصل
 6. ضمانتهایی که میتواند بجای ضمانت پرداخت به شرکت ارائه دهد
 7. بررسی اعتبار متقاضی در بین دیگر شرکت های همکار و کسبه منطقه

فروش نقدی

 •  فروش به نمایندگی
 • فروش به فروشگاه ها
 •  فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی

در فروش نقدی بحث تامین اعتبار مشتری فقط در مورد تامین درخواست خرید او مطرح می شود .

الف ) فروش به نمایندگی

نمایندگی طبق ضوابط موجود در قرارداد می تواند بر مبنای درخواست خرید اجناس را تحویل گرفته و اسناد آن را طبق قرارداد پرداخت نماید و در مزایای نمایندگی در بند بالا توضیح داده شده است .لازم به ذکر است که دراین صورت می تواند از ۱۰% تخفیف استفاده نماید .

ب)فروش به فروشگاه ها

مسئولین فروش در رابطه با فروشگاه هایی که دارای امتیاز نمایندگی شرکت نیستند ابتدا باید توجه نماید که در حوزه نمایندگی هیچکدام از نمایندگان رسمی شرکت نباشند که باعث ضرر و زیان یا رقابت بازار نمایندگان گردند لذا پس از حصول اطمینان از اینکه آنان درحوزه نمایندگان نمی باشند با تایید مدیریت فروش می توانند اقدام به انجام معامله نمایند در فروش نقدی به مغازه ها پس از سفارش دادن و دریافت پیش فاکتور مبلغ را به حساب شرکت واریز نموده و پس از تایید امور مالی مسئولین فروش حواله فروش را صادر نموده و پس از تایید مدیریت حواله توسط منشی فروش به انبار ارسال و اجناس به مقصد خریدار طبق برنامه زمان بندی شده ارسال می گردد .

 • تذکر ) در صورتیکه مسئول فروشگاه نتواند اعتبار خود را چه از لحاظ اسنادی و یا عرفی به مدیریت شرکت ثابت نمایند مسئول فروش فقط می توانند به صورت نقدی معامله نمایند .
ج) فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق فروشگاه

دراین مورد فروش بصورت تک بوده و فقط در صورت خرید نقدی اجناس دراختیار مشتری قرار میگیرد که مسائل مربوطه به تحویل اجناس فروشگاه ها با مسئولیت مدیر فروشگاه می باشد .

الف) فروش به نمایندگی

با توجه به شرایط نماینده فروش که همواره بخاطر داشتن سهمیه از سقف موجودی کالا می تواند از درصد تخفیف مورد مصوب شرکت استفاده نماید در صورت خرید اعتباری مسئولین فروش فقط همین درصد تخفیف مجاز را می توانند برای آنها لحاظ کنند و به جهت اینکه در ابتدا هنگام عقد قرارداد نمایندگی اقدام به وثیقه گذاری نموده اند پس از دادن سفارش وتکمیل حواله فروش توسط مسئولین فروش وتایید مدیریت اسناد مبلغ فاکتور توسط نماینده برای شرکت ارسال می شود و پس از دریافت اسناد و تایید امور مالی اجناس برای نماینده ارسال شده و در صورتیکه نماینده چکهای مشتریان خودرا برای شرکت ارسال نماید درصورتیکه هرکدام از چکها اعم از چک مشتری نماینده و یا خود نماینده برگشت بخورد نماینده موظف است بلافاصله مبلغ سند را نقداٌ به حساب شرکت واریز نماید و در غیر این صورت طبق قرارداد شرکت می تواند از محل وثیقه نماینده آن را تامین نمایند .

ب) فروش به فروشگاه ها

در این حالت مسئولین فروش فقط به فروشگاه هایی حق فروش دارند که از نظر اعتبار اسنادی و یا عرفی مورد تائید مدیریت و کمیته اعتبارات شرکت باشند و در مواقعی که مدیریت شرکت با آنها آشنا نباشد کمیته اعتبارات شرکت در مورد اعتبار آنها تحقیق و به شناسایی آنها می پردازد و نتیجه را به اطلاع مدیریت و واحد فروش می رساند و پس از کمیسیون و بررسی مورد و در نهایت تائید مدیریت بازرگانی حواله فروش برای مشتری صادر و اجناس برای او ارسال می شود .

ج)فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی

در صورتیکه شخص حقیقی طرف معامله باشد سیستم فروش مانند سیستم مغازه دارای عمل می شود ولی در صورتیکه طرف معامله شرکت تعاونی و یا ارگان دولتی و یا یک شخص حقوقی باشد بنا به صلاحدید مدیریت به صورتهای زیر معامله میشود .

 • در صورتیکه تعاونی برای اولین بار قصد خرید داشته باشد مسئولین فروش می توانند فاکتور صادره را با احتساب درصد تخفیف به رویت مدیریت برسانند و در صورت تایید جهت ارسال اجناس اقدام نمایند ودر مورد دریافت اسناد با توجه به شرایط تعاونی و شرایط پرداخت اسناد و مبالغ آن با صلاحدید مدیریت اقدام می گردد سقف فروش به تعاونی به موقعیت تعاونی و منبع تشکیل تعاونی و بانی آن تعیین میگردد. پس از تحقیقات وتایید آن بقیه مراحل طبق سیستم اداری شرکت انجام میگردد .

 

فروش اقساطی

فروش اقساطی به جهت کمک به توسعه بازار و افزایش سهم بازار می باشد بدین صورت با مبلغ بسیار کم پیش پرداخت مابقی مبلغ را طی اقساط بلند مدت پرداخت می نمایند به همین جهت که بتوانیم این امکان را در سطح تمام کشور به وجود بیاوریم که همگان از این تسهیلات استفاده نمایند اقدام به توزیع این گونه فروش توسط نمایندگان و شرکتها و مغازه ها وارگانها و تعاونیها نموده ایم . حال در ذیل به تفسیر این سیستم می پردازیم .

الف) فروش اقساطی به نمایندگان

نمایندگان فروش اقساطی علاوه بر داشتن نمایندگی فروش در صورتیکه شرکت اقدام به فروش اقساطی به کارمندان دولت یاکسبه نماید آنها می توانند به صورت بازوهای فروش شرکت عمل نموده وبه توزیع اجناس شرکت بپردازند و کلیه اسناد دریافتی که طبق شرایط ابلاغ شده می باشد را به شرکت ارائه دهند و از ۵% سود فروش اقساطی بهره مند گردند و ضمناٌ نماینده فروش اقساطی موظف است در صورتیکه هر کدام از چکهای فروش اقساطی برگشت خوردسریعا مبلغ را با شرکت تسویه نماید و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد .

ب) فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق فروشنده

خریدار موظف است کلیه مدارک مورد نیاز (چک یا سفته ، فتوکپی شناسنامه و گواهی تضمین پرداخت از امور مالی محل خود یا ضامن) را جهت خرید ارائه نماید و در صورتیکه خریدار کارمند باشد مدارک مورد نیاز مثل گواهی اشتغال به کار وچک کارمندی و فیش حقوقی را ارائه نماید و درصورتیکه کاسب باشد جواز کسب و سند مالکیت و مدارک مطمئن الزامیست و درصورتیکه خریدار نتواند به تعداد اقساط چک پرداخت نماید می تواند سفته ارائه دهد و فقط یک برگ چک کارمندی بصورت ضمانت ارائه نماید و پس از انجام تحقیق توسط دایره تحقیق و هماهنگی با اداره مالی شرکت و تایید مدیریت شرکت جنس فروخته شده تحویل مشتری می گردد

پاسخ دهید

https://www.vsra.org/