The Blog Single

برندینگ و برندسازی

برندینگ

قدرت برند همان چیزی است که مالکان و صاحبان سازمان ها و برندها آرزو دارند و همان چیزی است که ذهن و قلب مشتریان و مخاطبان برندها راتسخیر میکند .

دستیابی به این قدرت یک راهکار بسیار ساده اما فرآیندی بسیار پیچیده دارد، راهکاری به نام …

طراحی کمپین های برندآفرینـی

  • طراحی یک کمپین همه جانبه برندآفرینی در کسب و کار یک امر صرفا هنری یا تئوری نیست، یک رویکرد استراتژیک است، طراحان کسب و کار و طراحان کمپین های برندینگ و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند عموما استراتژیست های مجرب و متخصص هستند که علاوه برداشتن دانش و تجربه کافی در این حوزه ، از نظر تفکر نیز باید “میان مغز” ، شهودی کل نگر باشند.
  • طراحان کسب و کار به معنای واقعی آن دیزاینرها (Business Designer)  همیشه یک واسط و رابط میان ” ایده پردازان” و ” برنامه ریزها” بو ده اند، همان حلقه مفقوده ای که در بسیاری از سازمان ها نبودنش موجب اختلال در ایجاد ارتباط میان تفکر ” واگرا” و ” همگرا” بوده و هست و همواره از آن غافل بوده ایم.

پاسخ دهید

https://www.vsra.org/